Štátny komorný orchester Žilina uvádza

Farebný svet

Nemusíte cestovať, aby ste spoznali celý svet!

Učinkujú:

Bratislavský chlapčenský zbor,
zbormajsterka Magdaléna Rovňáková

Miriam Garajová (soprán)

Dana Hajóssy (klavír)

Sólisti Bratislavského chlapčenského zboru

Gabriel Rovňák ml. zbormajster a moderátor

Najbližšie hráme:
15. marca 2020 o 16.00

Dom umenia Fatra, Žilina


jún 2020

Bratislava
Vstupenky na marcový koncert predáva
Štátny komorný orchester Žilina