Štátna filharmónia Košice uvádza

Vianoce vo filme

Najkrajšia vianočná filmová hudba na koncertnom pódiu.

Najbližšie hráme:
nedeľa: 13. decembra o 15.00

pondelok: 14. decembra o 09.00, 11.00

utorok: 15. decembra o 09.00, 11.00

streda: 16. decembra o 09.00, 11.00
Mimoriadny koncert o 19.00 hod.

Dom umenia, Košice
Vstupenky na koncerty predáva Štátna filharmónia Košice