Najväčší slovenský hudobno-vzdelávací cyklus Bratislavského chlapčenského zboru pre deti, mladých ľudí a rodiny.

PRIPRAVUJEME

2023 © Bratislavský chlapčenský zbor

Príbeh hudby je projektom Bratislavského chlapčenského zboru a jeho zbormajstra, Gabriela Rovňáka ml.